Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
स्वामी विवेकानंदांची ही विद्यार्थी असतानाची कथा. त्यांचे लहानपणीचे नाव होते नरेंद्र. एकदा वर्गामध्ये दोन तासांच्या मधल्या वेळात नरेंद्राने मित्रांना असेच काहीतरी सांगायला सुरुवात केली. पुढच्या तासाच्या शिक्षकांनी दरम्यान फळ्यावर शिकवायला प्रारंभ केला. थोड्या वेळाने त्यांना मुलांच्या कुजबुजण्याचा आणि हसण्याचा आवाज आला. त्यांनी चिडून मागे पाहिले आणि कोण बोलत होते ते कळावे म्हणून सांग मी काय शिकवित होतो ते असे प्रत्येकाला विचारण्यास सुरुवात केली.

Saturday, March 25, 2017 AT 11:30 AM (IST)

एक संत सारखे म्हणायचे, जे घडते ते कल्याणाचे असते. एका वात्रट माणसाने त्यांची परीक्षा घेण्याचे योजले. त्याने त्या संताला घरी जेवायला बोलावले. संताने कबूल केले. जेवणामध्ये त्या माणसाने भाजी व आमटी या दोन पदार्थांना बिनवासाच्या एरंडेलची फोडणी मुद्दाम दिली. संत पोटभर जेवला. त्याने भाजी व आमटी पुन्हा पुन्हा मागितली. संध्याकाळी एरंडेलचा प्रताप सुरू झाला.

Friday, March 24, 2017 AT 11:31 AM (IST)

राजा बळी महान व्यक्तिमत्त्व असलेला पूज्य पुरुष होता. भगवान विष्णूने वामनरूप घेतले आणि बळीला पाताळात लोटले. त्याची मनस्थिती कशी आहे हे पाहण्यास विष्णू नारदाला म्हणाला, ‘नारदा!  एकदा बळीला भेटून ये.’ त्याप्रमाणे नारद बळीकडे गेले. बळीने त्यांचे स्वागत केले व येण्याचे कारण विचारले. नारद म्हणाले, ‘तू राज्यभˆष्ट झालास. तुझे सर्व गमावले. आता तू कसा राहातोस हे प्रत्यक्ष पहावे म्हणून मी आलो.

Thursday, March 23, 2017 AT 11:19 AM (IST)

एका राजाच्या पदरी एक हुशार माळी होता. त्याचं उद्यान मोठं सुंदर असे. राजानं उद्यानात येण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि काहीतरी वेगळं, नवलाचं पहायला मिळेल का असं माळ्याला विचारलं. माळ्यानं होकार दिला पण थोडी मधाची मागणी केली. दोन-चार दिवसानं राजाची उद्यान भेट ठरली. या दोन दिवसात माळ्यानं गवताला मध फासून मधोमध टाकलं होतं आणि थोड्या अंतरावरही विखरून टाकलं होतं.

Tuesday, March 21, 2017 AT 11:21 AM (IST)

एका गावात एक वृद्ध शेतकरी राहात होता. त्याला मूलबाळ काही नव्हते म्हणून तो दु:खी जीवन जगत होता परंतु आपले मन प्रसन्न रहावे म्हणून त्याने अनेक पशूंना पाळले होते. शेतावर जेवढे काम करता येईल तेवढे काम करायचा अन् बाकीचा वेळ विश्रांती घेत घालवायचा. एक दिवस असाच जंगलातून इकडे तिकडे फिरताना त्याला एक माकडवाला दिला. त्याच्या पिंजर्‍यात एक माकडाचे पिलू मरणावस्थेत दिसले. त्याने ते सोडवले. त्या पिलाला आपल्या घरी आणले. त्याला दूध पाजले.

Friday, March 17, 2017 AT 11:16 AM (IST)

एकदा एक माणूस अरण्यात भटकत होता. अतिशय थकल्याने तो एका घनदाट वृक्षाखाली बसला. योगायोगाने तो कल्पवृक्ष होता. तहानेने व्याकुळ झाल्याने त्याच्या मनात आले, या अरण्यात पाणी मिळेल काय? असा विचार करीत असतानाच त्याच्या पुढ्यात जलकुंभ येऊन थांबला. आश्‍चर्यचकित होऊन पाणी पिऊन त्याने तहान शमविली. काही वेळाने भूक लागल्याने त्याने उत्तम भोजनाची इच्छा केली असता विविध पदार्थांनी व पक्वान्नांनी भरलेले भोजनाचे ताट त्याच्या पुढ्यात आले. भोजन करून तो तृप्त झाला.

Wednesday, March 15, 2017 AT 11:28 AM (IST)

हिमालयातील दोन हंस व कासव यांची एकदा मैत्री झाली. हंसांकडून हिमालयाचं वर्णन ऐकून कासव म्हणालं, बाबांनी मला घेऊन चला की रे तुमच्या बरोबर हिमालयात. हंस म्हणाले, तुला चोचीनं पकडता येणार नाही. म्हणून एका काठीला तू मध्ये दातांनी धर. आम्ही दोघे काठी पकडू. मात्र तोंड उघडशील तर काठी सुटेल आणि तू प्राण गमावशील हे ध्यानात ठेव. कासवाने काठीचा मध्यभाग दातांनी पकडला व ती काठी घेऊन हंस उडत चालले. कासवालादेखील हे सुंदर हंस आपल्याला नेतात याचा अभिमान वाटला.

Tuesday, March 14, 2017 AT 11:27 AM (IST)

एक संसारी साधू होता. त्याच्याकडे एक खरा जिज्ञासू आला आणि म्हणाला, महाराज! आपल्याला ईश्‍वरदर्शन झाले आहे काय? साधू म्हणाला, ते मला माहीत नाही. पण ईश्‍वर माझ्याबरोबर असतो खरा. जिज्ञासू बोलला, आपणच काय साधना करता? साधूने उत्तर दिले, भूक लागली की मी खातो, झोप आली की मी निजतो. स्नान झाले की मी पांडुरंगाची पूजा करतो हीच माझी साधना जिज्ञासू म्हणाला, अहो या गोष्टी तर सगळे करतात त्यावर तो साधू ठसक्याने बोलला, नाही, नाही! सगळे असे करीत नाही. कसे ते पहा.

Saturday, March 11, 2017 AT 11:44 AM (IST)

एका माणसाने एका साधूला विचारले, ईश्‍वर दर्शनासाठी घरदार सोडावेच लागते का? साधूने उत्तर दिले, कोण म्हणतो? संसारात राहून जनकाने ईश्‍वरदर्शन करून घेतले. आपल्यालासुद्धा ते साधेल. दुसर्‍या एका माणसाने त्याच साधूला विचारले, घरदार सोडल्याशिवाय ईश्‍वर दर्शन होऊ शकते काय? साधूने उत्तर दिले, कोण म्हणतो? घरदारात राहून ईश्‍वरदर्शन झाले असते तर श्री समर्थासारखे संसारातून का निवृत्त झाले असते? साधूने दिलेली उत्तरे परस्परविरोधी दिसतात.

Friday, March 10, 2017 AT 11:32 AM (IST)

एका नगरीत एक धनिक राहात होता. त्याला पाच मुले होती. त्या सर्वांची त्याने लग्ने केली. पहिल्या चारही भावांच्या बायका घरकामात आळशी होत्या. कामावरून त्यांच्यात भांडणे होत असत. पाचवी सून गरीब घरातील व सुशिक्षित होती. तिने आल्याबरोबर पाहिले, की घरकाम करायला कोणीही पुढे येत नाही. ती रोज पहाटे उठून सर्व घरकाम करू लागली. स्वादिष्ट भोजन बनवून सर्वांना जेवायला वाढून मग स्वत: जेवू लागली. त्यामुळे सासू तिच्यावर खूश झाली.

Thursday, March 09, 2017 AT 11:33 AM (IST)

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: